PHÍM VÔ LĂNG HUYNHDAU SOLATI

Hướng dẫn sử dụng cruise control cho Hyundai Solati

Với lẫy kích hoạt nằm sau tay lái, phía tay phải người lái, tính năng này bắt đầu phát huy ở tốc độ trên 40km/h. Khi đó, người lái ấn vào nút On/Off để kích hoạt tính năng Cruise Control. Khi đó, trên bảng đồng hồ sẽ hiện lên đèn báo đã kích hoạt hệ thống.

Tiếp theo đó gạt cần về phía (Set-) để cài tốc độ tự động cho xe. Khi đó, xe sẽ giữ nguyên vận tốc vào thời điểm người lái kích hoạt tính năng này. Để điều khiển tăng/giảm tốc độ theo nhu cầu và tình huống trên đường, người lái chỉ cần gạt cần về (SET +) để tăng tốc độ và gạt cần về phía (SET-) để giảm tốc độ.

Danh mục: