LED NỘI THẤT SUZUKI XL7 2023

5.500.000

LED nội thất 18, 20, 22, 24 vị trí

  • Led nội thất 18 vị trí gần như là mặt định, hầu như xe nào cũng có thể lắp được gồm: 2 vị trí thanh led trên taplo, 4 vị trí thanh led trên cửa, 4 vị trí led học để lý, 4 vị trí led tay nắm mở của, 4 vị trí led gầm ghế.
  • Led nội thất 20 vị trí cũng những vị trí như bộ 18 vị trí có thêm 2 thanh led ở con ngựa giữa, cũng có thể là vị trí tương tự.
  • Led nội thất 22 vị trí cũng như bộ led 18 vị trí nhưng sẽ có thêm 4 vị trí ở cánh của.
  • Led nội thất 24 vị trí cũng như bộ led 20 vị trí nhưng có thêm 4 vị trí loa cánh cử
LED NỘI THẤT SUZUKI XL7 2023

5.500.000